This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Sastamalan koulutuskuntayhtymä

Sisältöalue

Sastamalan koulutuskuntayhtymä

Tavoitteet ja toteutukset

Sastamalan koulutuskuntayhtymässä Laajennetun työssäoppimisen hankkeessa on purettu opetussuunnitelmia siten, että työelämälähtöisiä sisältöjä on siirretty opiskeltavaksi työssäoppimisjaksoilla. Atto-opintoja on integroitu työssäoppimiseen sekä ammattiaineisiin. Työssäoppimisjaksoja on lisätty sekä oppilaitoksessa toteutettavaa työssäoppimista kehitetty siten, että työelämän edustajia on saatu mukaan ohjaamaan ja arvioimaan opiskelijoita.

Yksilöllisillä opintopolkuja on pyritty rakentamaan opiskelijan hopsin mukaisesti. Työssäoppimista on laajennettu siten, että koko tutkinto on suoritettu työssäoppien. Lisäksi erityistä lahjakkuutta osoittaville opiskelijoille on järjestetty Taitaja-tasoista valmennusta yhteistyössä työelämän edustajan kanssa.

 

Tulokset

ATTO-aineiden työvaltaistamisen malleja ja materiaaleja avoimessa Google Drive -kansiossa (päivitetään jatkuvasti)

Talent, erilainen opintopolku

Yksilöllisen laajentamisen malli

Äidinkielen integrointi ammatillisiin opintoihin ja työssäoppimiseen

Kokki- ja tarjoilijaopiskelijoiden atto-opinnot

English for Beauticians

Yritystoiminnan ja matematiikan integraatio

Kesäpaja

Valmentaen huipulle - Taitajavalmennus

 

Lisätietoja:

Saara-Leena Kytömäki: saara-leena.kytomaki(at)sasky.fi 044 728 8402

Riikka Heimala-Lindqvist: riikka.heimala-lindqvist(at)sasky.fi 044 728 8812

1
Likers
NinaEskola

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username