This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

Sisältöalue

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

Lyhyt kuvaus laajennetun työssäoppimisen kokeilusta kokonaisuutena

Omnia on osallistunut vuodesta 2008 Opetushallituksen rahoittamaan laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeeseen. Yhtenä hankkeen tavoitteena on ollut työpaikalla tapahtuvan oppimisen monipuolinen hyödyntäminen.

Hankkeen tavoitteena on myös ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien työelämälähtöisyyden lisääminen ja integroiminen työssäoppimiseen sekä lisätä joustoa ja valinnaisuutta yksilöllisten ja  työvaltaisten oppimispolkujen rakentamisessa.

Laajennettua työssäoppimista on kokeiltu Omnian ammattiopistossa eri koulutusaloilla nousseiden tarpeiden pohjalta yksilöllisiä tai ryhmäkohtaisia malleja rakentaen.

Oman kehittämistyön lisäksi Omnian ammattiopisto on toiminut Atot työssäoppien- tiimin vetäjänä.

Tulokset = mallit

Ryhmäkohtaiset mallit:

Yksilölliset mallit:

Atot työssäoppien

Attoja on integroitu työssäoppimiseen mm. autoalalla, sosiaali- ja terveysalalla ja liiketaloudessa.

Linkkejä:

 

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username