This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Yksilöllinen polku ammattiin (Kpedu)

Yksilöllinen polku ammattiin / rakennusalan perustutkinto

Laajennetaan aikaa ja määrää (enemmän opintoviikkoja), ympäristöjä (laajemmat ja monipuolisemmat oppimisympäristöt) ja sisältöä (laajemmat valinnaisuuden mahdollisuudet, 50 ov:tä on mahdollisuus valita).

Laajennus on suunnattu kaikille, sekä enemmän tukea tarvitseville että lahjakkaille ja nopeasti eteneville ja kaikille siitä väliltä. 

Yksilöllisesti mietitään oma polku ammattiin eli kuinka paljon laajennetaan ja missä vaiheessa se tehdään. Laajentaminen ei ole sidottu vuosiluokkaan ja sen määrää ei ole rajattu.

Ryhmänohjaaja / kurssin opettaja keskustelee opiskelijan kanssa laajennetusta työssäoppimisesta. Koko opiskelun ajan voidaan yhdessä suunnitella opintojen etenemistä. Opettaja, työpaikkaohjaaja ja opiskelija sopivat yhdessä opintojen etenemisestä laajennetussa työssäoppimisessa. Työpaikkaohjaaja ohjaa pääasiassa opiskelijaa työpaikalla, mutta opettajalla on koko opiskeluprosessi hallussa. Meillä rakennusosastolla on hyvää se, että me opetamme yhdelle vuosikurssille kaikki ammatilliset opinnot yhtenä vuotena, joskus jatkumona jopa kaikki kolme vuotta. Näin opettajalla on paremmat mahdollisuudet suunnitella jokaisen opiskelijan kanssa oma polku ammattiin. Ohjauksen välineinä ovat paikalla käynti, puhelin, sähköposti ja työssäoppimispäiväkirja.

 

Erkki Saari

Kokkolan ammattiopisto

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username