This is a free Purot.net wiki
Pages
 • View:

Yritysyhteistyöhön perustuvat polut

Sisältöalue

Kenelle?

 

 • Kenelle tahansa, jolle löytyy sopiva yritysyhteistyökumppani
 • Yleensä aktiiviset, motivoituneet ja mahdollisesti nopeutetusti etenevät opiskelijat

 

Mitä erityistä?

 

 • Opiskelija voi perustaa oman yrityksen tai toiminimen ja toimia alihankkijana yritykselle.
 • Voi toteutua osana Nuori Yrittäjyys- tai osuuskuntatoimintaa.
 • Yritysyhteistyöhön perustuva polku voi tarkoittaa laaja-alaista työssäoppimista tietyssä yrityksessä, jolloin opiskelija kouluttautuu täsmäosaajaksi ja usein työllistyy kyseiseen yritykseen. Tämä perustuu koulutusyhteistyösopimuksiin ja molemman puoleiseen sitoutumiseen.
 • Yritysyhteistyössä voidaan hyödyntää myös tilaajamallia, jossa yritys “tilaa” opiskelijoita työssäoppimaan silloin kun yrityksessä on perustutkinnon tavoitteisiin nähden mielekkäitä työtehtäviä tarjolla. (Ks. kuvio 4 Salpauksen esimerkki)

 

Erityiset edut:

 

 • Yritys saa motivoituneita, osaavia ja luotettavia työntekijöitä
 • Opiskelijan oma polku toteutuu, opiskeluaika lyhenee ja työllistyminen paranee
 • Oppilaitoksen ja yritysten välinen jatkuva, luottamuksellinen ja tavoitteellinen yhteistyö mahdollistaa molempienosapuolten hyödyn.

 

Erityiset haasteet:

 • Mallin toteutuminen edellyttää huolellista yhteissuunnittelua, perehdytystä ja sitoutumista kaikkien osapuolten välillä.

 

 

 

Esimerkkinä tiiviiseen yritysyhteistyöhön perustuvista yksilöllisistä mallista Salpauksen ”Sitä saa, mitä tilaa” -malli (ks. kuvio 4). Salpauksen mallissa opiskelijat siirtyvä oppilaitoksesta työssäoppimiseen aina silloin kun yrityksestä tulee tieto, että tiettyyn työprosessiin tai tutkinnonosan tavoitteisiin liittyvää työtä olisi tarjolla työssäoppijalle. Tässä mallissa opiskelijat työskentelevät opiskelijastatuksella, eivät työntekijöinä ja saavat ohjauksen sekä opettajalta että työpaikkaohjaajalta.

 

Kuvio 4. ”Sitä saa, mitä tilaa!” -mallin aikajana. Lähde: https://toplaaja.purot.net

Koonti vahvasta yritysyhteistyömallista ja yrityksen tilausmallista

Koonti vahvasta yritysyhteistyömallista ja yrityksen tilausmallista

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username