This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Nopeutettu polku ja valinnaisuuden lisääminen (KAM)

Sisältöalue

 Yhdellä logistiikan opiskelijalla oli taustalla jo muita opintoja, ja lisäksi hän halusi valinnaisena sellaista mitä kukaan muu kyseisessä ryhmässä ei ottanut. tälle opiskelijalle tehtiin yksilöllinen, ja samalla nopeutettu polku. Opiskelija oli osan ajasta toisen ryhmän mukana, jossa hän opiskeli sitä mitä ei voinut oman ryhmänsä mukana tehdä, ja sitten kun valmiuksia oli riittävästi, hän lähti laajennetusti työssäoppimaan. Nopeamman polun mahdollisti kesäaikainen työssäoppiminen.

Vahvuutena on yksilöllisen polun mahdollistaminen ja opintojen nopeutuminen. Uhkana ja kehittämishaasteena on puolestaan opiskelujen pirstaloituminen ja siitä muodostuvat haasteet työjärjestysten tekemisessä. Myös kesäaikainen työssäoppiminen on vaikea toteuttaa, onhan henkilökunta silloin lomalla. Tässä kyseisessä tilanteessa oli helpottavina tekijöinä erittäin laadukas työssäoppimispaikka ja kyseisenä kesänä oppilaitoksessa oleva henkilökunta, joka mahdollisti työssäoppimisen.

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username