This is a free Purot.net wiki
Pages
 • View:

Kulttuurin ammattipajat (Salpaus)

Artesaaniksi ammattilaisen ohjauksella ammattipajassa

Laajennettu työssäoppiminen: Käsi- ja ja taideteollisuusalan perustutkinto;
Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen koulutusohjelma: Artesaanit: hopeaseppä, kultaseppä, kaivertaja, taidekehystäjä

 • Työssäoppimisen toteutus laadukkaassa työpajaympäristössä, alan yrittäjän ohjauksella oppilaitoksen tiloissa 
 • Tuotteen valmistuksen koko prosessi toteutuu: suunnittelu, valmistus, hinnoittelu, markkinointi, myyntinäyttelyn rakentaminen, myynti ja asiakaspalvelu
 • Opiskelijalle muodostuu kokonaiskuva alasta ja työtehtävistä, yrittäjyys  konkretisoituu, alalle on tyypillistä yksityisyrittäjyys
 • Yksilöllisyys korostuu työtehtävien valinnassa ja saadussa ohjauksessa.
 • Laajenee ohjaus ja tuki ja oppimisen sisällöt (työelämälähtöiset toimintakokonaisuudet) TOP-määrä 24ov; lisäksi iltatyöpajoja, joissa valmistetaan tilaustöitä
 • Laajennus koko ryhmälle, jossa enemmän tukea tarvitsevia, lahjakkaita ja nopeasti eteneviä; huom. vertaisoppiminen

1. Lähtökohdat ja edellytykset

Pienten alojen työssäoppimispaikkoja vähän ja ne sijaitsevat paljolti Päijät-Hämeen ulkopuolella. Opiskelijan taloustilanne (asumiskustannukset kahdesta paikasta) ei mahdollista työssäoppimista kaukana opiskelupaikkakunnalta 
Oppilaitoksessa on laadukkaat, hyvin varustetut työpajatilat
Opettajien vakiintuneet henkilökohtaiset työelämäsuhteet varmistavat innostuneet yrittäjäohjaajat
Toteutus vaatii monipuolista yhteissuunnittelua ja perehdytystä kaikkien osapuolten kanssa (tutkinnon perusteet, tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset ja arviointi, attojen integrointi ammattiaineisiin jne.)

2. Vahvuudet

Ratkaisee puuttuvien työssäoppimispaikkojen ongelman
Monipuolistaa oppimisympäristöjä. Helpottaa aos-näyttöjen toteutusta
Varmistaa työelämälähtöisyyden yrittäjäohjaajan myötä
Mahdollistaa työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 2ov:n tutkinnon osan suorittamisen
Tukee yrittäjyyden sisäistymistä ja työprosessin oppimista kokonaisvaltaisesti
Antaa mahdollisuuden luovuuteen ja itsenäiseen työprosessin toteutukseen, motivoi opiskelijaa
Varmistaa opintojen etenemisen, ammattitaidon saavuttamisen ja yksilöllisen ohjauksen erityistä tukea tarvitseville ja myös lahjakkaille opiskelijoille

3. Haasteet

Oppimisympäristön tuttuus työpajamallissa sekä haasteena että vahvuutena
Osaava, innostava yrittäjäohjaaja kantavana voimana, löytyykö aina?
Vaatii varasuunnitelmia, ennakointia ja muutosnotkeutta mm. työpajaohjaajan sijaisjärjestelyt, vastuukysymykset, opiskelijaryhmän osaamisen heterogeenisyys
Atto-aineiden integrointi työpajajaksoon
Resurssit, esim. yrittäjien aika ja palkka

4. Arviointi ja tulevaisuus

Oppilaitoksen tiloihin tai muuhun ympäristöön perustettavat työpajat työssäoppimisen toteutuksessa ovat välttämättömiä pienillä aloilla jatkossakin
Työssäoppimisen laajentaminen Iltatyöpajoissa ja toiminnan kehittäminen
Työpajatoiminnassa saadun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
Kartoitetaan yhteistyömahdollisuuksia mm. Tuoterenkaan työpajatoiminnan kanssa

 • Opiskelija: Tuotteen valmistuksen koko prosessin hallinta ja yrittäjyyden sisäistäminen
 • Työelämä: Itsenäiseen työhön pystyvät, osaavat, yrittäjähenkiset työntekijät
 • Työpajaohjaaja: Ohjausosaamisen kehittyminen, vaikutusmahdollisuudet alan koulutuksen kehittämisessä
 • Opettaja: Oppimis- ja kehittämiskumppanuus vahvistuu työelämän/yritysten kanssa

 

 

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username